عملیات ساخت یکی از بزرگترین تصفیه خانه های بزرگ صنعتی  بخش خصوصی با ظرفیت ۴۰ لیتر بر ثانیه در فاز اول جهت تامین بخش عمده از آب واحد فولادسازی و در راستای حفاظت از منابع آب زیر زمینی و مصرف حداقلی از منابع آب زیر زمینی که در این راستا شرکت فولاد اردستان اقدام به احداث یک واحد تصفیه خانه پیشرفته صنعتی به مساحت۳۰ هزارمترمربع در فاصله ۹ کیلومتری کارخانه با دو خط انتقال آب کرد.