واحد فولاد سازی

در برگیرنده فاز 1 واحد فولاد سازی به ظرفیت 550 هزار تن تولید انواع شمش های بیلت ساختمانی ، صنعتی و آلیاژی به روش کوره قوس الکتریکی .

وضعیت پروژه

مطالعات فنی 100%
عملیات احداث 100%