واحد فولاد سازی

فاز 2 واحد فولاد سازی به ظرفیت 800 هزار تن تولید انواع اسلب های فولادی کیفی ، صنعتی ، آلیاژی جهت تأمین مواد اولیه واحد نورد گرم . 

وضعیت پروژه

مطالعات فنی 90%
عملیات احداث 60%