واحد نورد گرم ورق فولادی

فاز دوم واحد نورد گرم تولید 1/8 میلیون تن ورق گرم فولادی از سایز 1/8 تا 15 میلیمتر.

وضعیت پروژه

مطالعات فنی 60%
عملیات احداث 40%